top of page

Cyber365 pakalpojumi

Atklājiet mūsu zināšanas

Kiberriska novērtējumi

Nosakiet, kuri aktīvi ir neaizsargāti, un pēc tam nosakiet labāko veidu, kā aizsargāt šos aktīvus

Aizsardzības sagatavošana

writing on computer
Man Hands On Keyboard

Kiberdrošības politika un procedūras

Kiberdrošības politika nosaka uzvedības standartus jūsu darbiniekiem, iespējams, novēršot dažas jūsu ievainojamības

Vispārīgas datu aizsardzības prasības (GDPR)

Ietekmes uz privātumu novērtējumi

Business Partners at Work
Computers

Vispārīgas datu aizsardzības prasības (GDPR)

Ietekmes uz privātumu novērtējumi

Cyber Resilience Review
Using Mobile Phones

KEINOTES RUNĀTĀJS

Rezervējiet vienu no mūsu kiberekspertiem

Public Speaker
bottom of page